GPS Tracker OMESHIN TK102

GPS Tracker TK102  เป็นรุ่นที่นิยมและมีคนต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความแม่นยำสูง มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการสั่นสะเทือน มีระบบ Sleep Mode ทำให้ใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานมากขึ้น อ่านต่อ

Popular Post