เจาะระบบ GPS ติดรถยนต์ ระบบนี้ทำงานยังไง

เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ติดตามรถยนต์ ในยานพาหนะเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์จะทำงานอัตโนมัติ รับข้อมูลพิกัดที่อยู่ (Latitude-Longitude) จาก “เครือข่ายดาวเทียม” ประมวลผลข้อมูลต่าง อ่านต่อ

Popular Post