เครื่องยาสูบแบบหล่อลื่นรุ่น PA434X.XXXLL

ตัวเหนี่ยวนำ (inductor) บางครั้งเรียกว่าขดลวด (choke) หรือเครื่องปฏิกรณ์ (reactor) เป็นส่วนประกอบไฟฟ้าแบบสองขั้วซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานในสนามแม่เหล็กเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ตัวเหนี่ยวนำตามธรรมเนียมประกอบด้วยสายไฟฉนวนที่ขดเป็นขดลวดรอบแกน แต่กำลังจะเปลี่ยน ตัวเหนี่ยวนำใหม่เหล่านี้มีคุณสมบัติเหนือกว่ารุ่นก่อน อ่านต่อ

Popular Post