ป้ายทะเบียนพิเศษ “ใส่ชื่อตัวเองได้” เตรียมประกาศใช้จริงเร็วๆ นี้

 ครม. เห็นชอบหลักการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน สามารถใส่ชื่อในแผ่นป้ายทะเบียนได้ ขนส่งฯ เตรียมออกประกาศให้เริ่มใช้ได้เร็วๆ นี้

  ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบหลักการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษที่มีอักขระเพิ่มเติมนอกเหนือจากรูปแบบที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ภายหลังจากที่ ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ สีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษดังกล่าวสามารถใช้ได้กับรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 7 คนเท่านั้น โดยสามารถใส่ตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว ผสมเข้ากับสระ, วรรณยุกต์ และตัวเลขเพิ่มเติมได้ ก่อนจะนำแผ่นป้ายรูปแบบพิเศษดังกล่าวและหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของประชาชนออกประมูลโดยทั่วไป โดยรายได้จะถูกนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่า ขนส่งฯ จะเร่งพิจารณารายละเอียด หลักเกณฑ์ กฎระเบียน วิธีการ ขั้นตอนดำเนินการ ทั้งรูปแบบป้ายทะเบียนพิเศษ การกำหนดตัวอักษรที่สามารถใช้ได้ รวมถึงกำหนดราคาประมูลให้มีความเหมาะสม ไม่กระทบต่อราคาประมูลทะเบียนสวยรูปแบบเดิม โดยสีแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษจะเป็นกราฟิกเหมือนกับแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขประมูล

     ทั้งนี้ ลักษณะของป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษดังกล่าว จะมีลักษณะเป็นชื่อตามด้วยตัวเลข และชื่อจังหวัดในบรรทัดที่ 2 เช่น พรพรรณ 5 กรุงเทพมหานคร โดยขนส่งฯ จะพิจารณารายละเอียดให้มีความรอบคอบรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผิดศีลธรรม

Popular Post