กลิ่นรถใหม่ อันตรายหรือไม!!

กลิ่นรถใหม่ เป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งเกิดในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งกาว โฟม น้ำมัน จึงทำให้เกิดกลิ่นติดมาจนถึงมือผู้ใช้ และเป็นกลิ่นที่ก่อให้เกิดอันตราย แต่จริง ๆ แล้ว กลิ่นเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการระเหยของสารเคมีที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนภายในของรถยนต์ เมื่อเจอกับอากาศก็จะผสานกันกลายเป็น “กลิ่นรถใหม่” ที่เกิดขึ้น

กรณีศึกษานี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย California Riverside มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่ามนุษย์นั้นสามารถรับสารก่อมะเร็งได้ถึงระดับใดโดยไม่เป็นอันตราย พวกเขาอ้างอิงตามเวลาที่ใช้ในการเดินทางและระดับของสารเคมีที่ตรวจพบได้ในกรณีศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่ามีสารเคมีส่วนใหญ่เป็นเบนซิน และฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งมีปริมาณเกินกว่าหน่วยงานด้านสุขภาพของแคลิฟอร์เนียพิจารณาว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเพียง 20 นาทีเท่านั้น

สารเคมีทั้งสองอยู่ในรายชื่อสารก่อมะเร็งที่ได้ถูกระบุอยู่ใน Proposition 65 ของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งประชากรจากซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลิสมีโอกาสสูงกว่า 10% ที่มีความเสี่ยงมะเร็งจากสารเคมีทั้งสองชนิดนี้มากกว่าสถานที่อื่น ๆ

เป็นที่น่าสังเกต แม้ว่าสารเคมีบางอย่างถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง แต่ถ้าไม่ได้รับในปริมาณมากหรือมีความถี่ในการรับเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแน่นอน

Popular Post