ขนส่งฯ ยืนยัน “ใบขับขี่ตลอดชีพ” ไม่มีการยึดคืน-เรียกสอบใหม่

ใบขับขี่ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ หรือมอไซต์ หรือรถประเภทอื่นๆตามที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อความว่าผู้ได้รับใบขับขี่ตลอดชีพ จะต้องถูกยึดใบอนุญาตขับรถ และต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่นั้น กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยเป็นการนำข่าวปลอมที่ถูกแชร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 มาแชร์ซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพไม่จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และไม่มีการเรียกให้เข้ารับการทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ อีกทั้งยังไม่มีการยกเลิกหรือบังคับให้เปลี่ยนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพแบบกระดาษ มาเป็นแบบสมาร์ทการ์ด (Smart card) โดยยังคงสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถตลอดชีพได้ตามกฎหมาย

     นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับใบขับขี่ตลอดชีพแบบกระดาษยังสามารถเข้ารับการเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยจะยังคงเป็นใบอนุญาตแบบตลอดชีพเช่นเดิม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

Popular Post